Aloyzas Stasiulevičius
Aloyzas Stasiulevičius
Vaclovas Straukas
Vaclovas Straukas
Sandra Strēle
Sandra Strēle
Leopoldas Surgailis
Leopoldas Surgailis
Antanas Sutkus
Antanas Sutkus
Jonas Švažas
Jonas Švažas
Algimantas Švėgžda
Algimantas Švėgžda
Claire Tabouret
Claire Tabouret
Antanas Tamošaitis
Antanas Tamošaitis
Solomonas Teitelbaumas
Solomonas Teitelbaumas
Théo Tobiasse
Théo Tobiasse
Liudas Truikys
Liudas Truikys
Leonardas Tuleikis
Leonardas Tuleikis
Elena Urbaitytė-Urbaitis
Elena Urbaitytė-Urbaitis
Povilas Ričardas Vaitiekūnas
Povilas Ričardas Vaitiekūnas
Adolfas Valeška
Adolfas Valeška
Telesforas Valius
Telesforas Valius
Adomas Varnas
Adomas Varnas
Kazys Varnelis
Kazys Varnelis
Nico Vascellari
Nico Vascellari
Albertas Veščiūnas
Albertas Veščiūnas
Justinas Vienožinskis
Justinas Vienožinskis
Romas Viesulas (Veselauskas)
Romas Viesulas (Veselauskas)
Vladas Vildžiūnas
Vladas Vildžiūnas