Parodos
Meniu
Procesija Triptikas. Sofija, Olga, Anastasija
Keliaujantis prekeivis
Keliaujantis prekeivis
Kazimierz Alchimowicz, 1890
Drobė, aliejus, 193.00 x 138.00 cm

AK: K' Alchimowicz

Kazimieras Alchimavičius pirmiausia žinomas kaip istorinių ir mitologinių drobių tapytojas, tačiau jo kūrybiniame palikime esama įdomių ir kitų žanrų kompozicijų. Paveikslas „Keliaujantis prekeivis‟ nutapytas 1890 m., dailininkui gyvenant Varšuvoje, tačiau jo turinys nesusijęs su šiuo miestu. Greičiausiai paveikslui dailininką įkvėpusi scenelė jo pamatyta vasaros kelionių metu, galbūt kažkur Ukrainos pietuose. Karštą vasaros dieną ant namo slenksčio sėdinti valstietė mergina ar moteris ado ar siuvinėja, bet nuo darbo ją atitraukia priėjęs prekeivis, siūlantis papuošalų. Jo tamsus gymis, taip pat apranga, ypač galvą dengianti kepuraitė, rodo rytietišką kilmę. Dėželę su prekėmis pasidėjęs ant kubilo ir kitų rakandų, atsainiai atsirėmes alkūne į šį laikiną “prekystalį”, jis neskubriai kalbina merginą ir atrodo, kuri koketiškai šypsosi, pakėlusi galvą nuo siuvinio. Nesudėtingas, kasdienis liaudies gyvenimo momentas, matyt, patraukė dailininką situacijos žavesiu, taip pat galimybe užfiksuoti liaudišką merginos kostiumą. Kompozicijos elementai išdėlioti taip, kad žiūrovas pirmiausia ir pastebi merginą – jos figūra išryškėja tamsios durų angos fone, be to, į ją žvilgsnį nukreipia prekeivio gestas ir poza. Tačiau vargu ar šį merginos atvaizdą pavadintume portretiniu. Dailininkui rūpėjo užfiksuoti spalvingus visuomenės tipažus, tačiau kartu jis sukūrė nedidelę buitinę scenelę, pavaizdavo savo personažus kasdieniškoje aplinkoje, įprastoje situacijoje. Tiesa, fragmentinė kompozicija aplinką tik nužymi – matome gan skurdaus, medinio, su aptrupėjusiu tinkavimu namo fragmentą, tačiau vargu ar nustatytume gyvenvietę, kurioje yra šis namas. Apibendrinimas ir konkretumas čia jungiasi natūraliai, tarsi nepastebimai: tai tarsi sustabdyta kasdienybės akimirka, kartu – daugybės panašių situacijų suma. Dailininkas puikiai perteikė šviesios, giedros vasaros dienos nuotaiką, kuri atitinka ir nerūpestingą, bet gyvą merginos ir prekeivio bendravimą. Puikiai įvaldyta akademinio piešinio technika leido dailininkui meistriškai sukurti realistinės, tikroviškos scenos įspūdį. (aut. dr. Rūta Janonienė)
Publikuota: „Old Master and 19th century paintings european“ (p. 89). New York: Sotheby's, No. 378, 22 and 23 July 1993.
Scroll to zoom