Parodos
Meniu
Jaunikaičio portretas Paklydusi Platono ola
Liublino apylinkių valstiečiai
Liublino apylinkių valstiečiai
Pranciškus Smuglevičius, apie 1790
Drobė, aliejus, 53.00 x 42.00 cm

I. d.: S

Buitines kompozicijas, vaizduojančias scenas iš valstiečių gyvenimo, Pranciškus Smuglevičius pradėjo tapyti dar gyvendamas Italijoje (1776 – 1784), vėliau keletą tokio tipo kūrinių sukūrė Lenkijoje ir Lietuvoje. Peizažas nėra detalizuotas – matyti medinės, šiaudais dengtos trobos kampas, šalia augančio didelio medžio fragmentas ir kitame paveikslo krašte nutapyti krūmai. Visi šie elementai yra iš esmės tik figūras išryškinti ir kompoziciją konstruoti padedantis fonas, visą dėmesį dailininkas sutelkė į pačios scenos perteikimą, dėmesingai ištapė veidus, ne pedantiškai, bet pakankamai tiksliai pavaizdavo aprangos tipą. Paveiksle ko gero yra užfiksuotas kažkoks konkretus įvykis, kuomet buvo susirūpinta dvaro valstiečių higiena, tačiau jis atspindi ir bendresnes Apšvietos epochos kultūros tendencijas – padidėjusį dėmesį valstietijai, susirūpinimą liaudies buities gerove. Tapybos pobūdis, piešinio braižas, netgi personažų tipažai, veidų modeliuotės būdas yra būdingi Pranciškaus Smuglevičiaus tapybai. (aut. dr. Rūta Janonienė)
Scroll to zoom