Parodos
Meniu
Skaičiuotė/Let Kampas
Stovyklautojai slėnyje
Stovyklautojai slėnyje
Antanas Žmuidzinavičius, 1923
Drobė, aliejus, 61.00 x 85.00 cm

A D: A. Zemaitis / 23

Publikuota: Amerikos lietuvių dailės mėgėjų draugija. (1924). Antanas Žemaitis. Paveikslų paroda. Exhibition of paintings. Chicago, Illinois.
Scroll to zoom