Parodos
Meniu
Joju ant buliaus ketvirtis iki trijų Céret miestelio mėsininkas
Abstrakcija
Abstrakcija
Elena Urbaitytė-Urbaitis, ХХ a. 6-as deš.
Drobė, tempera, 88.50 x 119.00 cm
Scroll to zoom