Parodos
Meniu
Antanas Žmuidzinavičius
Antanas Žmuidzinavičius
1876 - 1966

Tapytojas A. Žmuidzinavičius gimė 1876 m. Seirijuose, Lazdijų rajone. 1890-1894 m. studijavo Veiverių mokytojų seminarijoje, ją baigęs mokytojavo įvairiose Lenkijos pradinėse mokyklose.  1898 m. Varšuvoje mokėsi J. Zolotariovo vakarinėje piešimo mokykloje, 1999 m. V. Gersono tapybos studijoje. 1905-1906 studijavo dailę Paryžiaus privačiose akademijose. Parodose dalyvauti pradėjo nuo 1902 m. 1907 m. su kitais menininkais suorganizavo pirmąją lietuvių dailės parodą, įkūrė Lietuvių dailės draugiją ir kurį laiką buvo jos pirmininkas. 1908-1912 m. keliavo ir mokėsi įvairiose Vakarų Europos šalyse ir JAV. 1908 m. viešėjo Miunchene, 1912 m. - Hamburge. 1924 m. grįžęs į Lietuvą A. Žmuidzinavičius aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą, nuo 1926 m. dėstė piešimą Kauno meno mokykloje, o 1941-1951 m. - Kauno taikomosios dailės institute. Čia 1947 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. Jo individualios parodos buvo pristatytos Lietuvoje, JAV, įvairiose TSRS miestuose. Mirė 1966 m. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

A. Žmuidzinavičiaus kūryba sutapo su lietuvių tautiniu atgimimu. Aktyviai dalyvaujantis ir organizuojantis pirmąsias Lietuvos dailės parodas, menininkas prisidėjo prie Lietuvos tapybos pobūdžio vystymo ir sklaidos. Tapytojas daugiausia kūrė peizažus, bet taip pat tapė portretus, temines kompozicijas, apipavidalino nemažai knygų, kūrė plakatus. Jo gimtojo krašto peizažai pasižymi realistine lyriška nuotaika, romatišku idealizavimu. Fragmentiška kompozicija, ekspresyvūs potėpiai, ryški šviesa ir niuansai liudija impresionistų įtaką. Jo kūrybos nacionalizmas pasižymi darbų turiniuose: A. Žmuidzinavičius tapė tipinius Lietuvos kraštovaizdžio motyvus, nuoširdžiai perteikė kaimo žmonių gyvenimą, jų buitį. Realistinio peizažo tęsėjas, didžiojoje dalyje savo darbų  kombinavo tautinio romantizmo estetiką su sentimentaliu idiliškumu. Jis taip pat nevengė alegorinio ir simbolistinio vaizdavimo įtakoto tautinio atgimimo. Dailininko A. Žmuidzinavičiaus darbai yra pripažinti kaip vieni svarbiausių XX a. pradžios Lietuvos meniniame kontekste, kurie peržengdami meno ribas tapo spalvinga laikotarpio išraiška. 

 

Parengta pagal: Andriuškevičius, Alfonsas, Butrimas, Adomas, Butvilaitė, Rasa, Janonienė, Rūta, Janonytė, Rasa, Klajumienė, Dalia, Ramonienė, Dalia , Vitkauskienė, Birutė Rūta, ,,Lietuvos dailės istorija”, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002 m.; http://www.ldm.lt/Muziejusirpadaliniai/Zmuidzinav.htm.

Skaityti daugiau
Vakaro audrai atslenkant

Vakaro audrai atslenkant (1937)

Drobė, aliejus, 60.00 x 75.00 cm

Stovyklautojai slėnyje

Stovyklautojai slėnyje (1923)

Drobė, aliejus, 61.00 x 85.00 cm