Parodos
Meniu
Romas Viesulas (Veselauskas)
Romas Viesulas (Veselauskas)
1918 - 1986

Dailininkas gimė 1918 m. Gerdainiuose (Alūkštos apskr., Latvija), mirė 1986 m. Romoje. 1996 m. perlaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse. 1939 m. baigė Rygos lietuvių gimnaziją. Vėliau Latvijos universitete Rygoje studijavo teisę, 1941 m. atvyko į Vilnių tęsti studijų, kartu lankė Vilniaus miesto teatro vaidybos meno studiją. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, susidomėjo daile, 1947–1949 m. mokėsi Freiburge, Freiburgo dailės ir amatų mokykloje ir ją baigė (dipl. darbas "Tremtinio laidotuvės"). 1949–1950 m. meno studijas tęsė Paryžiuje. Tais pačiais metais išvyko į Ameriką, nuo 1952 m. persikėlė į Niujorką, 1954 m. ir 1956 m. Niujorke Wyehe galerijoje surengė pirmąsias parodas. Nuo 1960 m. dėstė Temple universitete Filadelfijoje (nuo 1961 – docentas, nuo 1965 – profesorius). Plačių interesų menininkas bendradarbiavo Amerikos lietuvių spaudoje, daug rašė lietuvių dailės klausimais, skaitė paskaitas. Parengė monografiją apie Kanadoje gyvenusį T. Valių, rašė apie M. K. Čiurlionį, iliustravo knygas. 1985 m. išvyko į Europą – vadovauti Templio universiteto Romos filialui (iki mirties buvo šio universiteto filialo rektoriumi). 1964–1972 m. protarpiais gyveno ir dirbo Ispanijoje bei Italijoje. R. Viesulas pelnė tarptautinį pripažinimą, buvo apdovanotas įvairiais prizais, stipendijomis. Kaip dailininkas R. Viesulas Amerikoje buvo pastebėtas jau po pirmųjų parodų. 1957 m. jis laimėjo metinę Filadelfijos grafikos klubo premiją, 1958, 1964 ir 1969 m. jam buvo paskirtos Guggenheimo, 1960 m. – Tamarindo, 1962 m. – Tiffany stipendijos. Iš viso dailininkas yra pelnęs keliasdešimt įvairiausių Amerikos ir tarptautinių apdovanojimų. Dailininkas surengė per 50 savo kūrybos parodų, dalyvavo grupinėse parodose JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Australijoje, Meksikoje, Kanadoje ir kt. 1970 m. Italijoje, 35-osios tarptautinės Venecijos meno bienalės metu, R.  Viesulo kūrinių paroda buvo atidaryta reprezentaciniame JAV meno paviljone. Išnykusių kultūrų tema gyva Viesulo kūryboje. Bėgantis laikas, nuotaikų ir vaizdų kaita įkūnyta spalvotų litografijų cikle „Overpass“ („Pereiti“, 1970). 

R. Viesulo kūrybos bruožai formavosi 6-ojo dešimtmečio pradžioje. Jis raižė medį, kūrė ofortus, bet mėgstamiausia R. Viesulo technika buvo minkštų aksominių tonų, tirpstančių štrichų litografija. Tai modernistinės raiškos grafikos lakštai, pasižymintys didžiule menine įtaiga, vaizdo asociatyvumu ir ekspresyvia, dinamiška forma. Ankstyviesiems dailininko darbams būdingos monumentalios, skulptūriškai monolitiškos formos, apibendrintas, kiek supaprastintas piešinys, dekoratyvumas, protarpiais prasiveržianti vidinė ekspresija. Tai lietuvių grafikos mokyklos atgarsiai, liaudies meno tradicijų sąlygoti bruožai. 6 dešimtmetyje Amerikoje išpopuliarėjo abstraktusis ekspresionizmas, tačiau dailininkas tada dar nesijautė be išlygų prie jo pritampantis. Stiprus ryšys su gyva realybe akivaizdus jo „Dainų“ cikle, sukurtame 1958 m. laimėjus Guggenheimo stipendiją. Dramatiškus išgyvenimus, nerimastingus tautos praradimų apmąstymus dailininkas, puikiai įvaldęs spalvotos litografijos išraiškos galimybes, išliejo abstrakčiose 7-ojo dešimtmečio litografijose. Kūrybai būdinga ekspresija, vitališkumas, iš pažiūros lengvas ir virtuoziškas stilius, spalvinė įtaiga. Abstrahuotose vizijose slypi gilūs išgyvenimai, skausmingas ilgesys, jose atpažįstame komplikuotą nūdienos pasaulį.

 

Parengta pagal:

Dailininkų duomenų bazė. (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.ldm.lt;

Urbonienė, R. (2008). Romo Viesulo meninės vizijos: Dainos ir raudos. In Lietuvos dailės muziejaus metraštis (nr. 11, p. 360-368). Vilnius: Lietuvos dailės muziejus.

Skaityti daugiau
Abstrakcija

Abstrakcija (1963)

Popierius, linoraižinys, 56.50 x 89.50 cm