Parodos
Meniu
Antanas Tamošaitis
Antanas Tamošaitis
1906 - 2005

Antanas Tamošaitis – grafikas, tapytojas, tekstilės dailininkas. Gimė 1906 m. Barzdų kaime (Šakių rajone). Mirė 2005 m. Vilniuje. 1923–1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, baigė grafikos specialybę. 1930–1931 m. lankė M. Dobužinskio studiją. 1929–1932 m. dėstė Kauno meno mokykloje, 1927–1932 m. – Moterų dailės darbų mokykloje, 1928–1933 m. – Lietuvos moterų kultūros draugijos Mergaičių mokytojų seminarijoje, 1928 m. – Lietuvos moterų globos komiteto Amatų mokykloje, 1929–1930 m. – „Pavasario“ suaugusiųjų gimnazijoje. 1931–1940 m. dėstė audimo pagrindus Dotnuvos žemės ūkio akademijoje, 1936–1939 m. – Kauno I valstybinėje amatų mokykloje. 1931–1940 m. dirbo Žemės ūkio rūmuose audimo instruktoriumi ir Namų pramonės skyriaus vedėju. 1926–1939 m. vadovavo ekspedicijoms, rinkusioms lietuvių liaudies meno dirbinius. 1940–1942 m. dirbo Vilniaus dailės akademijos dėstytoju ir Pedagogikos katedros vedėju, 1942–1944 m. – Kauno taikomosios dailės instituto Dekoratyvinių audinių studijos vedėju. 1945–1946 m. dėstė Tamošaičių įkurtoje Dailės studijoje Glasenbache (Austrija), 1946–1948 m. dirbo Dekoratyvinių audinių skyriaus vedėju Dailės ir amatų mokykloje Freiburge (Vokietija). Atvykęs į Montrealį 1949–1950 m. vadovavo YMCA (Krikščionių jaunuolių asociacijos) centre veikusiai Meno ir amatų akademijai. Sudarė ir redagavo „Sodžiaus meno“ serijos leidinius (1–8 knygos, 1931–1939), išleido knygas „Audimas“ (1933), „Austiniai kilimai“ (1935), „Staltiesės“ (1935). Emigracijoje lietuvių kalba parašė knygą „Tautiniai rūbai ir juostų raštai“ (1968), anglų kalba – „Lithuanian Easter Eggs“ („Lietuvių margučiai“, 1982), kartu su A. Tamošaitiene – „Lithuanian National Costume“ („Lietuvių tautiniai drabužiai“, 1979) ir „Lithuanian Stashes“ („Lietuvių juostos“, 1988). 2000 m. grįžo į Lietuvą. 

Antanas Tamošaitis išaudė kilimų, sukūrė tapybos ir grafikos darbų. Parodose dalyvauja nuo 1936 m. – pirmosios personalinės tekstilės parodos Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje Kaune. Už tekstilės kūrinius pelnė aukso medalius Tarptautinėje meno ir technikos parodoje Paryžiuje (1937), Berlyne (1938), Niujorke (1939). Nuo 1946 m. dalyvavo daugelyje grupinių parodų Austrijoje, Vokietijoje, Kanadoje ir JAV. Surengė personalines grafikos, tapybos ir akvarelės parodas M. K. Čiurlionio galerijoje Čikagoje, Filadelfijoje, Otavoje, Hamiltone ir kt. 1967 m. Kanados vyriausybė apdovanojo dailininką Šimtmečio medaliu už nuopelnus šalies kultūrai.

 

Parengta pagal:

Lietuvių išeivijos dailininkų kūrybos paroda: Katalogas. (1988). Vilnius: Lietuvos dailės muziejus.

Skaityti daugiau
Šiaurės žvaigždė

Šiaurės žvaigždė (1966)

Kartonas, aliejus, 91.00 x 60.50 cm

Kraitinė gėlė

Kraitinė gėlė (1967)

Drobė ant kartono, aliejus, 123.00 x 81.00 cm

Žemaičių sodyba

Žemaičių sodyba

Kartonas, aliejus, 61.00 x 122.50 cm

Burtininkė

Burtininkė

Drobė ant kartono, aliejus, 91.00 x 60.00 cm