Parodos
Meniu
Burinis barkasas su mediena
Burinis barkasas su mediena
Ferdinand Ruszczyc, 1897
Drobė ant kartono, aliejus, 45.00 x 30.00 cm

AK: F. Ruszczyc./97

Žymaus XX a. I p. Vilniaus dailininko etiudas, nutapytas XIX a. pabaigoje, kaip galima spręsti iš ne visai aiškiai signatūroje įrašytos datos – 1897 m. (pav. 1), taigi jo studijų Peterburgo dailės akademijoje baigimo metais, galbūt jo kelionės po užsienį metų. Etiudas atspindi dailininko susidomėjimą natūros studijomis, jo gilinimąsi į peizažinę tapybą. F. Ruščico pasirinktas motyvas nesudėtingas – jo žvilgsnį patraukė įlankėlėje (greičiausiai jūros pakrantėje), prie medžio rąstais sutvirtintos krantinės prišvartuotas burinis laivelis, pakrautas kapota mediena, skirta malkoms. Paveikslo kompozicija iš esmės stabili, bet ne statiška, ją šiek tiek išbalansuoja truputį pakrypęs laivelio stiebas. Fone matyti keli skurdoki pakrantės namai, laužyta jų stogų linija įneša dar daugiau subtilaus vidinio judėjimo – ji ryškėja šviesaus, bet debesuoto dangaus fone, o persišviesdama per burės audinį ji tampa nerami, ritmingai dinamiška. Bendras tamsokas, rudų, ochros spalvų koloritas labai harmoningas, bet perteikia ne giedros vasaros dienos, o rudens nuotaikas. Viskas paveiksle atrodo persmelkta tos pačios dvasios, skirtingi natūros elementai – žemė, vanduo su tamsiu laivelio atspindžiu jame, dangus, statiniai susilieja į nedalomą visumą. Šviesiausia paveikslo dalis – laivelyje sukrautos malkos, nuo jų sklindanti šiluma žadina prisiminimus apie atšiaurią dieną krosnyje pleškančių malkų skleidžiamą jaukumą. Paveikslas nutapytas plačiais, pastoziniais potėpiais, kurių judėjimas, mirguliavimas, įvairi kryptis meistriškai perteikia ir vandens raibuliavimą, ir švelnų vėjo plazdėjimą burėje. Nedidelis etiudas puikiai atspindi tą dailininko kūrybos etapą, kai, pasak Algės Andriulytės, gamtos motyvai ima jau nebeatspindėti regimybės, „o nurodo žmogaus, kūrėjo, vidines būsenas, perteikia dangiškų ir žemiškų sferų sintezę, sielos ir gamtos vienovę“ (citata iš 2002 m. F. Ruščico parodos katalogo). (aut. dr. Rūta Janonienė)
Scroll to zoom