Parodos
Meniu
Edward Karniej
Edward Karniej
1890 - 1942

Dailininkas, dekoratorius, scenografas. Gimė Vilniuje, per Pirmą pasaulinį karą buvo išvežtas į Vokietiją dirbti kasyklose. Grįžęs į Vilnių įsidarbino teatro dekoratoriumi ir pateko į Vilniaus dailės mokyklą pas Ludomirą Slendzinskį. 1921 m. tapo dailininkų draugijos (WTAP) nariu, 1922-1934 m. dalyvavo draugijos dailės parodose, 1931 m. dalyvavo parodoje Carnegie Institute Pitsburge JAV. Nuo 1932 m. gyveno Torūnėje, dirbo teatro scenografu. Kūryba įtakota L. Slendzinskio, Vilniaus klasicizmo. Daugiausiai tapė portretus, aktus ir natiurmortus.

Kūryba įtakota L. Slendzinskio, Vilniaus klasicizmo. Daugiausiai tapė portretus, aktus ir natiurmortus.

Parengta pagal: Konstantynow Dariusz: Wilenskie Towarszystwo artystow plastykow 1920 - 1939 (Warszawa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii nauk, 2006).

Skaityti daugiau
Be pavadinimo

Be pavadinimo

Drobė, aliejus, 42.00 x 35.00 cm