Parodos
Meniu
Neemija Arbit Blatas
Neemija Arbit Blatas
1908 - 1999

Neemija Arbit Blatas gimė pasiturinčioje ir religiškai liberalioje šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo metu Arbitblatai pasitraukė į Ukrainą. Poltavos vaikų namuose Arbit Blatas praleido septynerius metus ir susidomėjo menu. 1922 m. Arbitblatų šeima grįžo į Kauną, tėvas atidarė muzikos instrumentų parduotuvę. Kauno žydų gimnazijoje Arbit Blato dailės mokytoju buvo tapytojas Jokūbas Mesenbliumas, paskatinęs jį tęsti dailės studijas. Šešiolikmetis jaunuolis išvyko mokytis į Vokietiją, o po dvejų metų persikėlė į Paryžių. Čia jis ėmė pasirašinėti Arbit Blato vardu, o vėliau savo parašą sutrumpino į Blatas.

Antrasis pasaulinis karas dailininką užklupo Niujorke. Jo motina žuvo Bergen-Belseno koncentracijos stovykloje. Greitai po karo, nors ir išgyvenęs Dachau koncentracijos stovykloje, mirė tėvas. Šoa tragedija, artimųjų ir bičiulių netekties skausmas vėliau išsiliejo septynių bronzinių bareljefų monumente Holokausto aukoms atminti. Po karo Arbit Blatas gyveno Paryžiuje, Nicoje, Venecijoje, vėliau visam laikui įsikūrė Niujorke.

Arbit Blatas tapė, lipdė skulptūras, kūrė grafikos darbus ir dekoracijas Varšuvos, Hamburgo, Venecijos, Madrido, Lisabonos, Vankuverio teatrams. Jau pirmosiose personalinėse parodose jis buvo pripažintas talentingu „su stipriais individualybės bei tautiškumo bruožais“ menininku (Pr., 1930, Lietuvos žinios, 90:4). Dailininkas daug eksperimentavo. Jo darbuose galima atsekti realizmo, impresionizmo ir primityvizmo įtaką, abstrakcionizmo, konstruktyvizmo ir kubizmo apraiškų, tačiau subrendusio menininko kūryboje dominuoja vokiškojo ekspresionizmo stilistika. Dailininkas mėgo ryškiu juodu kontūru išskirti siluetus, žaisti tamsių šiltų ir šaltų tonų kontrastu, kas suteikė jo darbams stipraus dramatizmo, įtampos ir teatrališkumo.

Paryžiuje Arbit Blatas tapo jauniausiu Avilio dailininku, o įamžinęs per 40 Paryžiaus mokyklos atstovų drobėje ar bronzoje, buvo pramintas Paryžiaus mokyklos metraštininku. Meistriški psichologiniai portretai, ritmingos figūrinės kompozicijos ir įmantrūs natiurmortai žavi tapybos mylėtojus, tačiau ypač išraiškingi ir plačia nuotaikų skale spinduliuoja Paryžiaus ir Venecijos architektūriniai peizažai bei Lietuvos gamtovaizdžiai. Lankydamasis gimtinėje, Arbit Blatas reguliariai rengdavo plenerus ir tapydavo gamtoje iš natūros su savo draugais Maksu Bandu ir Isaja Kulvianskiu. Dailininko potraukį gimtojo krašto vaizdams pastebėjo ir Prancūzijos kritikas Waldemaras George’as: „Arbitblato gamta kalba į mus. Jo kūryboje atsispindi gimtosios Lietuvos ūpas“ (1935, Naujoji Romuva, 44–45:817).

Gausus Arbit Blato kūrybinis palikimas saugomas didžiuosiuose pasaulio muziejuose bei privačiose galerijose. Daugiau nei 300 tapybos ir grafikos darbų bei skulptūrų kolekciją, padovanotą dailininko žmonos Reginos Reznik, turi Lietuvos dailės muziejus.

 

Parengta pagal:

Litvakų dailė privačiose Lietuvos kolekcijose. Sud. Gradinskaitė, V. (2015). Vilnius: Lewben Art Foundation

Skaityti daugiau
Salomėja

Salomėja (1929)

Drobė, aliejus, 100.00 x 79.50 cm

Paryžiaus tiltai

Paryžiaus tiltai (1946)

Drobė, aliejus, 61.00 x 74.00 cm

Vaidinimas

Vaidinimas

Drobė, aliejus, 124.00 x 150.00 cm

Vyras su pypke (Vandens nešikas)

Vyras su pypke (Vandens nešikas)

Drobė, aliejus, 95.00 x 65.00 cm

Popietė (Moteris interjere)

Popietė (Moteris interjere)

Fanera, aliejus, 40.60 x 50.80 cm

Didysis kanalas ir Santa Maria della Salute bažnyčia

Didysis kanalas ir Santa Maria della Salute bažnyčia

Drobė, aliejus, 69.00 x 100.00 cm

Natiurmortas su fazanu ir gėlėmis

Natiurmortas su fazanu ir gėlėmis

Drobė, aliejus, 60.00 x 73.00 cm

Hario baras

Hario baras

Drobė, aliejus, 74.00 x 92.50 cm

Natiurmortas su graikiniais riešutais ir vaisiais

Natiurmortas su graikiniais riešutais ir vaisiais

Drobė, aliejus, 53.00 x 66.00 cm

Paryžiaus stogai

Paryžiaus stogai

Drobė, aliejus, 59.50 x 73.00 cm

Céret miestelio mėsininkas

Céret miestelio mėsininkas

Drobė ant faneros, aliejus, 100.00 x 65.00 cm

Zattere krantinė ir Gesuati bažnyčia naktinėje Venecijoje

Zattere krantinė ir Gesuati bažnyčia naktinėje Venecijoje

Drobė, aliejus, 89.50 x 116.00 cm

Céret skveras

Céret skveras (1953)

Drobė, aliejus, 65.50 x 100.00 cm

Madam. Iš K. Weillio ir B. Brechto „Operos už tris skatikus“

Madam. Iš K. Weillio ir B. Brechto „Operos už tris skatikus“

Bronza, 38.00 x 13.00 x 11.00 cm

Volteris Niūrusis. Iš K. Weillio ir B. Brechto „Operos už tris skatikus“

Volteris Niūrusis. Iš K. Weillio ir B. Brechto „Operos už tris skatikus“

Bronza, 37.50 x 13.00 x 8.00 cm

Firmos „Elgetos draugas“ savininkas ponas Džonatanas Pičemas Kurto Weillio ir Bertoldo Brechto „Operoje už tris skatikus“

Firmos „Elgetos draugas“ savininkas ponas Džonatanas Pičemas Kurto Weillio ir Bertoldo Brechto „Operoje už tris skatikus“

Bronza, 37.00 x 12.00 x 8.00 cm

Vaikas

Vaikas

Bronza, 23.00 x 9.50 x 9.00 cm

Mekhitas (Mekis Peilis). Iš K. Weillio ir B. Brechto „Operoje už tris skatikus“

Mekhitas (Mekis Peilis). Iš K. Weillio ir B. Brechto „Operoje už tris skatikus“

Bronza, 40.00 x 15.00 x 11.00 cm

Skulptorius Jacques Lipchitzas

Skulptorius Jacques Lipchitzas

Bronza, 42.00 x 14.00 x 15.50 cm

Mimas Marcelis Marceau

Mimas Marcelis Marceau

Bronza, 53.00 x 15.00 x 9.00 cm

Firmos "Elgetos draugas" savininko duktė Poli Pičem Kurto Weillio ir Bertholdo Brechto "Operoje už tris skatikus"

Firmos "Elgetos draugas" savininko duktė Poli Pičem Kurto Weillio ir Bertholdo Brechto "Operoje už tris skatikus"

Bronza, 36.50 x 14.00 x 12.00 cm

Filčas. Iš K. Weillio ir B. Brechto „Operos už tris skatikus“

Filčas. Iš K. Weillio ir B. Brechto „Operos už tris skatikus“

Bronza, 32.00 x 21.50 x 10.50 cm

Vyro raudona liemene portretas

Vyro raudona liemene portretas

Fanera, aliejus, 96.50 x 65.50 cm

Moters portretas

Moters portretas (1934)

Drobė, aliejus, 81.30 x 54.00 cm

Siuvėja

Siuvėja

Drobė, aliejus, 65.00 x 81.00 cm

Mimas Marcelis Marceau

Mimas Marcelis Marceau (apie 1965)

Bronza, 53.00 x 35.00 x 20.00 cm

Senis

Senis

Bronza, 37.00 x 22.00 x 10.00 cm

Emmanuelio Mane-Kaco portretas

Emmanuelio Mane-Kaco portretas

Drobė, aliejus, 73.00 x 54.00 cm

Skulptorius Jacques Lipchitz

Skulptorius Jacques Lipchitz

Bronza, 101.60 x 32.50 x 37.00 cm